• 2 års garanti

  • Fri frakt över 600 kr

  • Delbetala via Klarna

Sök

Ur Spådom & Divination

Introduktion

Intellektet har inte mycket att hämta på vägen till upptäckterna.
Snarare handlar det om medvetandets krumsprång, kalla det intuition eller vad du vill; lösningen kommer till dig utan att du vet hur eller varför.
ALBERT EINSTEIN

Den visdom som vi får tillgång till när vi kastar ut runor, väljer tarotkort eller använder någon av alla de ”själv-upptäckande” metoder som beskrivs i den här boken, är tidlös och sträcker sig bortom förnuftets och logikens gränser. Visdomen kommer från vår ”divus”, den gudomlighet vi alla bär inom oss och som ibland beskrivs som vårt högre eller utvecklade jag med en kunskap som hämtas ur den uppsjö av erfarenheter som gjorts av alla människor i alla tider och på alla platser, från det förflutna, nuet och framtiden. Psykoanalytikern Carl Gustav Jung talade om den ”två miljoner år gamla människa” som finns i oss alla – med hjälp av divination kan vi öppna denna skattkammare av visa råd.

Vad Säger Vetenskapen?

Dr Dean Radin på Nevada-universitetet i Las Vegas har fått fram häpnadsväckande bevis för att psykiska krafter och siargåvor verkligen existerar. Hans telepatiska experiment gick ut på att en försöksperson på mental väg försökte förmedla fyra slumpmässigt utvalda bilder till en annan försöksperson som satt inlåst i ett ljudisolerat rum en bit bort. Enligt slumpen borde den försöksperson som gissar vilka bilder som förmedlas träffa rätt en gång av fyra. Ändå fann dr Radin att träffbilden i mer än 2 500 noga övervakade experiment i genomsnitt var bättre än en av tre.

Telepati handlar om nuet. Hur fungerar det när det gäller framtiden? Dr Radin testade även den vanligaste sortens varsel: den plötsliga känsla av överhängande fara som kan överväldiga oss strax innan vi råkar ut för en olycka eller plockar upp ett brev och vet – trots att vi egentligen inte kan veta det – att det innehåller dåliga nyheter.

Det är alltid frestande att vara efterklok och många människor påstår kanske i efterhand att de kände sig olustiga till mods strax före en tragedi, även om så inte var fallet. Därför beslöt dr Radin att mäta något som inte kan ljuga: försökspersonernas kroppsliga reaktioner. När vi säger att vi ”blev alldeles kalla” eller ”hade fjärilar i magen” handlar det inte bara om gamla talesätt. Olustkänslor kan verkligen orsaka fysiologiska förändringar. Våra hjärtan slår långsammare, vi svettas ymnigare och våra pupiller utvidgas. En mindre märkbar förändring som ändå är lätt att mäta är att det elektriska motståndet i vår hud och den mängd blod som strömmar genom våra fingrar minskar.

Dr Radin ansåg att om människor verkligen kunde känna att de stod i begrepp att drabbas av en känslomässig chock borde det vara möjligt att påvisa dessa fysiologiska förändringar några få ögonblick innan den verkliga händelsen ägde rum. Hans försökspersoner utrustades med sensorer och fick sitta framför datorskärmar som programmerats att visa en rad traumatiska scener som slumpmässigt blandades med betydligt fler oskyldiga bilder av glada människor och vackra landskap. Dr Radin upptäckte att försökspersonernas fysiologiska reaktioner förändrades betydligt inför en chockerande bild, men förblev neutrala inför de harmlösa bilderna.

Ett oväntat resultat var däremot att de fysiologiska förändringarna ibland dök upp hela tre sekunder innan de känsloladdade bilderna visades, medan bildskärmen fortfarande var tom. Detta bekräftade att försökspersonerna kunde ana vilken bild som skulle komma flera sekunder i förväg innan den verkligen visades.

Dr Radins redogör för sin forskning i boken The Conscious University (se kapitlet Lästips).

Ödets hand

Första häxan: All hail, Macbeth! hail to thee, thane of Glamis!
Andra häxan: All hail, Macbeth! hail to thee, thane of Cawdor!
Tredje häxan: All hail, Macbeth, that shalt be king thereafter.
William Shakespeare, Macbeth

De tre häxorna på den stormiga heden som hälsar Macbeth med en profetia om hans framtida storhet representerar en bild som dyker upp i åtskilliga kulturer, till exempel inom klassisk mytologi där de tre ödesgudinnorna rådde över människans öde. Ändå förutspådde häxorna inte en förutbestämd framtid utan ett öde som formades av de medvetna beslut som fattades av Macbeth och klanhövdingen av Cawdor. Macbeth var redan klanhövding av Glamis. Han blev upphöjd till klanhövding av Cawdor då den förre klanhövdingen begick förräderi och därmed förverkade sitt liv och sin titel. Eftersom Macbeth var kung Duncans gunstling var det högst troligt att han skulle utses till att efterträda den avsatte klanhövdingen.

När det gällde att bli kung spirade redan fröet till denna ambition inuti Macbeth, liksom hans förmåga att mörda kung Duncan. De gamla häxorna pekade helt enkelt på en möjlig väg, som Macbeth kunde ha valt att avstå ifrån.

Ödet kan förändra våra liv på ett ögonblick, till exempel genom en lotterivinst, en oväntad befordran, uppsägning, sjukdom, sorg eller förälskelse. Ändå är de flesta exempel på det vi kallar ödet åtminstone delvis resultatet av våra egna eller andras handlingar.

Till exempel kan du inte vinna på lotteriet om du inte köper en lott och du kan inte bli befordrad om inte någon väljer att sluta sitt jobb eller en högt uppsatt chef bestämmer sig för att inrätta en ny tjänst. Till och med sjukdomar kan orsakas av en genetisk eller personlig svaghet eller genom andras asociala beteende.

Dessutom är vår reaktion på ödet avgörande när det gäller att bestämma vår framtida kurs, ibland kan det finnas många olika vägar att gå som i sin tur kan påverka våra framtida möjligheter eller svårigheter på olika sätt.

Divination kan avslöja oupptäckta vägar och ge oss en fingervisning om hur vi bör handla eller reagera med utgång från den djupare kunskap som ligger utom räckhåll för våra medvetna jag. Dessa inspirerade insikter kan maskeras av noga uttänkta argument, expertråd eller tvivel och oro, skuldkänslor och förpliktelser som kan fördunkla våra beslut.

Ödets väv

Enligt vikingarna, vars divinationsmetod utforskas i del två, är vårt öde inte förutbestämt utan formas av våra tidigare och nuvarande handlingar – plus handlingar av våra förfäder som gjort oss till dem vi är. Varje beslut eller handling förändrar mönstret i vår personliga ödesväv, som ständigt vävs på nytt. I fornnordisk mytologi vävdes den kosmiska ödesväven av de tre ödesgudinnorna (nornorna) som till och med ansågs råda över gudarnas väl och ve.

Den första nornan heter Urd och berättar om det förflutna, som inte bara påverkar vår egen nutid och framtid utan även våra ättlingars liv. Den andra nornan, Verdandi, berättar om våra handlingar och influenser i nuet, något som också påverkar vår framtida inriktning i hög grad.

Den tredje nornan, Skuld, berättar om det som ska hända utifrån den invecklade väven av samspel i det förflutna och i nuet. Vårt framtida öde (orlag) förändras ständigt när nya dagar läggs till denna samspelets väv. Väven repas ständigt upp och vävs om på nytt i än mer invecklade mönster samtidigt som framtiden övergår i nuet och så småningom i det förflutna.

 

Så här Fungerar Divination

Divination är inte en statistiskt säkerställd eller matematisk metod, utan den bygger på samma instinktiva processer som varslar en mamma om att hennes barn är i fara, även om barnet befinner sig långt bort.

Men divinationen kan anta oerhört invecklade former. Ett skäl till detta är att intuitionen måste få tid på sig att verka och vissa tycker sig vinna denna tid genom att utföra omständliga ritualer. På samma sätt kan vår bästa inspiration ibland komma på ett ögonblick, om en ritual blir alltför snärjig kan spänningen som byggs upp faktiskt motverka det egentliga syftet. Om vi liksom Jung accepterar att ingenting sker av en slump styrs alla metoder, hur enkla de än är, i själva verket av synkronicitet eller betydelsefulla kopplingar. Det är på detta sätt vi väljer de ”rätta korten”, de rätta runorna eller rätt I Ching-tolkning. Det är en psykokinetisk process som låter vår undermedvetna kunskap påverka ”tärningens utfall”. Kosmos lagar tillhandahåller denna information för att hjälpa individen att få svar på sin fråga. Av samma skäl är det ont om synska storspelare.

 

Att Ställa Rätt Frågor

Den knepigaste biten av divinationen är att ställa rätt frågor. Om du kräver exakta klockslag i tolkningen glömmer du bort hur komplex framtiden är och bortser dessutom från det faktum att vi själva, yttre omständigheter och andra människor påverkar vår framtid. Om Macbeth hade frågat häxorna om kungatronen skulle göra honom lycklig på lång sikt, hade hans öde kunnat se helt annorlunda ut.

Ibland kanske du ställer en fråga men får svar på en helt annan (oftast den fråga du borde ha ställt men som du inte varit medveten om eller velat erkänna). Du kan ställa frågor om precis vad som helst under förutsättning att frågan är viktig för dig eller den person du frågar åt, eftersom behovet och känslan är de kanaler som psykiska energier strömmar lättast genom.

Ibland kan det vara svårt att ställa en exakt fråga eller att formulera frågan på rätt sätt. Då kan du använda dina divinationsverktyg för att fokusera outtalade önskemål och bekymmer.

 

Att Tolka Svaren

Divination kan hjälpa både dig och andra, det är ingen dum idé alls att använda sig av divination som ett hjälpmedel för självkännedom. När du gör en tolkning åt någon annan, eller när någon annan gör en tolkning åt dig, bör det finnas ett flöde av psykisk energi mellan er så att tolkningen blir en gemensam sak. Du ska inte känna det som att du måste upp till bevis eller rabbla upp en persons hela livshistoria, eftersom en sådan press garanterat hämmar ditt naturliga inspirationsflöde. Den andra personen har en fråga, ett beslut eller dilemma och din uppgift är att hjälpa frågeställaren att hitta en lösning.

Var noga med att låta frågeställaren själv blanda, ge eller kasta ut divinationsverktygen. När du har förklarat din grundläggande metod och tolkningen kan du fråga personen hur han eller hon tycker att divinationens innebörd passar in i sina nuvarande omständigheter. Du förlorar kanske något av din mystiska utstrålning men å andra sidan kan du vinna personens förtroende på detta sätt. Även om du arbetar som professionell medial rådgivare så låter en god yrkesutövare alltid klientens egen tolkning ligga till grund för hela konsultationen, precis som inom alla expertområden

Ibland kanske folk tjatar på dig att komma med absoluta förutsägelser eller att berätta exakt hur de bör gå till väga. Det kan vara frestande att utlova goda nyheter om din klient är sjuk eller djupt olycklig, eller att utfärda varningar om du ser att personens nuvarande inriktning verkar leda mot rena katastrofen. Men att ta över någon annans öde är ett mycket stort ansvar och det finns andra sätt för dig att vara positiv och stödjande.

 

Så här Använder Du Dig av Boken

I den här boken redogör jag för tio grundläggande divinationsmetoder, som du antingen kan använda fristående eller också kombinera på olika sätt för en bättre helhetsöversikt över livet. Kanske hittar du en metod som du genast lockas av eller som du har prövat förut. Varje avsnitt i boken är helt fristående och du kan läsa dem i vilken ordning som helst. Vissa avsnitt känns kanske inte rätt för dig eller också vill du vänta med att läsa igenom dem. De flesta hittar ett system som de nästan instinktivt behärskar till fulländning och två eller tre andra system som efter lite träning känns helt naturliga. Å andra sidan upptäcker du kanske att du är lika duktig på att använda alla de tio divinationssystemen.

I slutet av boken finns ett avsnitt med lästips ifall du skulle vilja läsa mer om de olika divinationsmetoderna. Böckerna omfattar allt från nybörjarguider till ganska djuplodande skildringar. De erbjuder även olika perspektiv, eftersom divination inte är en exakt vetenskap eller ens en teknik som kan tränas upp, snarare handlar det om att föra upp dina drömmar, förhoppningar, rädslor och dolda visdom till ytan. På det allra djupaste planet handlar det om betydelser som känns kusligt välbekanta för nästan alla människor, man kan snarare säga att de hämtas upp från en avlägsen källa än lärs in för första gången.

 

Så här Gör Du en Psykisk Skattkista

Med undantag för tarotleken och tio små kristaller kan du antingen improvisera eller också köpa de övriga tillbehören otroligt billigt. Att göra runor, trädstavar eller I Ching-stenar kan antingen vara så enkelt som att rita symboler på små stenar, eller också så invecklat som att snida ut och lacka symboler på pinnar av exakt rätt träslag. Ända sedan urminnes tider har män och kvinnor hämtat sina divinationsverktyg från naturen – från lera, sten, kristall, trä och ben. Sökarna efter visdom har skapat sina egna divinationsverktyg och laddat både anspråkslösa och dyrbara föremål med divinationens essens. Några av de mest exakta och gripande tolkningar jag har varit med om har utförts med hjälp av cirklar som ritats upp med en pinne i sanden eller klottrats ner på baksidan av ett kuvert under en lång tågresa.

Om du vill kan du tillverka en vacker skattkista för dina divinationsverktyg, som till exempel kan innehålla en kristallpendel, kristaller med personlig innebörd och en tarotlek insvept i mörkt silke. Vad du än köper, hittar eller tillverkar bör du försöka göra detta tillfälle till en positiv och andlig stund, så att divinationen redan från början fylls av goda vibrationer. Betrakta hur solen silas genom skogens lövverk, lyssna till hur vågorna slår emot stranden. När du låter handen glida genom en ask med kristaller i en New Age-affär, känn då hur energierna stegras och se hur just din speciella kristall strålar som en stjärna mot dig.

Själva skattkistan kanske ”dyker upp” vid en oväntad tidpunkt och plats – på en loppmarknad, eller kanske som en present – den kan tillverkas i trä, metall eller vilket material som helst. Den bästa skattkistan är den du gjort själv, oavsett om du utgår från en ovanligt vacker silver- eller guldfärgad presentask eller en stabil pappkartong, som du målar eller klär in med tyg. Skattkistan bör vara tillräckligt stor för att rymma de olika divinationsverktygen, plus eventuella tyger eller diagram som du själv ritat upp samt vita eller lila stearinljus som du kan tända under divinationen.

Magin finns inuti dig själv, inte i dina hjälpmedel, men om du har en skattkista indikerar det att divinationen är en separat och speciell del av ditt liv.

 

Energiskapande Ritualer

När du prövar en ny form av divination och första gången du använder din skattkista, särskilt om den tidigare tillhört någon annan, finns det ett par mycket enkla ritualer som både ger psykiskt beskydd och som laddar dina divinationsföremål med energi. Ritualerna bygger på de forntida elementen jord, luft, eld och vatten, som en gång i tiden betraktades som grunden till allt liv och som fortfarande anses symbolisera egenskaperna förnimmelse, tanke, intuition och känsla i jungiansk psykologi. Tillsammans bildar de en fullödig världsbild samt ett femte element, som är annorlunda och mer betydelsefullt, en syntes av dessa fyra element.

  •                    Lägg dina stenar, kort och eventuella diagram eller tyger på en cirkel av aluminiumfolie, som symboliserar månens magiska intuition.
  •                    Runt silvercirkeln lägger du sedan ut nio små mässingsföremål eller guldfärgade föremål, mynt eller rundlar av guldfärgat papper på regelbundet avstånd (nio är ett heligt tal för perfektion och slutförande).
  •                    För en skål med salt medsols över de nio föremålen, som en symbol för jordens underbyggande kraft och beskydd. Föreställ dig samtidigt magiska stenstoder och uråldriga skeppssättningar, höga spetsiga klippor, berg, vidsträckta sandslätter.
  •                    För nu en tänd tallbarrsrökelse över cirkeln för energi och klart tänkande, eller sandelträrökelse för psykisk kraft och healingförmåga. Dessa ger dig luftens snabba uppfattningsförmåga och luftelementets sökande insikter. Visualisera samtidigt mäktiga vindar, friska briser, fåglar som flyger högt över himlen, skogar med dansande löv.
  •                    För att få eldens inspiration och kreativitet ska du tända ett gyllene, gult eller rött ljus och hålla det rakt ovanför månskivan. Föreställ dig färgsprakande festliga fyrverkerier, den bländande middagssolen, blixtar.
  •                    Till sist stänker du ut några droppar vatten med rosenblad eller ros- eller lavendelolja, för harmoni och lyhördhet för de djupare känslorna hos de personer du kanske kommer att göra tolkningar åt. Samtidigt som du frammanar vattnets kraft, känn stänken från ett forsande vattenfall, hör hur tidvattnet slår mot en stenig strand, se hur mjuka solstrålar krusar en stilla mörk tjärn.
  •                    Låt månskivan med divinationsföremålen ligga i fönsterkarmen under en solmåne-cykel i 24 timmar och lägg sedan tillbaka dem i skattkistan.

 

Ritualer för Beskydd och Rening

Om du undviker att utföra divination och annat psykiskt arbete när du känner dig slutkörd eller negativ blir dina andliga upptäcktsresor harmoniska och positiva. Eftersom du blir allt känsligare för stämningar ju mer psykiskt utvecklad du är, är det viktigt att du inrättar ett psykiskt utrymme där du kan arbeta och att du stänger igen detta utrymme när du är färdig, så att du slipper ligga sömnlös.

Även om du befinner dig på en offentlig plats kan du för ditt inre öga dra upp en medsols cirkel med en glödande bärnsten som börjar i norr och helt innesluter dig i gyllene ljus. När du är klar med tolkningen sluter du cirkeln motsols. Börja även nu i norr genom att visualisera en mörk kristall, t ex rökkvarts eller obsidian, som släcker det gyllene ljuset och lämnar dig i fred. Om du utför tolkningen åt någon annan kan du omge dem med en separat skyddscirkel, så att deras eventuella negativa vibrationer som skapats av sorg eller oro, omgärdas och upplöses mot slutet av tolkningen.

Om du har tolkat åt någon annan ska du föra din kristallpendel eller en ametist över dina runor, trästavar eller kort för att dra ut alla negativa känslor, sedan sköljer du pendeln eller kristallen under rinnande vatten. Låt pendeln eller kristallen vila i svart silke efteråt. I min bok Hur man utvecklar sina psykiska förmågor (se Lästips längst bak i boken) finns mer utförliga exempel på psykiskt beskydd.

Vissa personer ber de fyra ärkeänglarna att stå i rummets fyra hörn innan de påbörjar sitt psykiska arbete. Gör dig din egen bild av Mikael, solens ärkeängel och krigaren; Gabriel, budbäraren; Rafael, den resande med pilgrimsstaven och Uriel, visdomens ängel. Alternativt kan du be dina personliga vägledare, Gud, gudinnan eller valfri namngiven gudomlighet om beskydd eller åkalla ljusets och godhetens välsignelse innan du börjar arbeta psykiskt.

Glöm inte bort att tacka dina psykiska väktare efteråt och visualisera hur de försvinner till en plats lite längre bort för att vaka över dig under natten.

Vissa kristaller har naturligt beskyddande krafter som redan de forntida egyptierna använde sig av. Några av dessa kommer du att använda i din kristalldivination, men du kan också köpa stora oslipade kristallkluster som även kan användas för meditation.

Placera kristallerna i rummets fyra hörn, i hörnen på ditt arbetsbord eller rakt framför dig på bordet eller golvet när du gör en tolkning, då blir kristallerna till en psykisk sköld mot all oavsiktlig negativitet. Följande är skyddskristaller: svart agat, ametist, blodsten, karneol, granat, svart och röd jaspis, lapis lazuli, tigeröga, topas och turkos.

 

Psykiska Tidpunkter och Platser

Du kan utföra divination när som helst och var som helst. Men tidsövergångarna vid soluppgång, middagstid, solnedgång och midnatt är extra kraftfulla, liksom den dag då månskäran först syns på himlen samt första dagen i fullmånecykeln. Du kan hitta klockslag och datum för dessa tidsövergångar i de flesta dagstidningar.

Till listan över böcker att provläsa ->