Personuppgiftspolicy

Denna sajt drivs av eKnallen AB, Södra Kyrkogatan 44, 503 43, Borås, Sverige med organisationsnummer 556901-6545 (nedan benämnd “eKnallen” eller "Vi").

På eKnallen tar vi skyddet av dina Personuppgifter (såsom namn; adress; telefonnummer; födelsedatum; e-postadress; kreditkortsnummer; kön; föredraget språk; och föredragna produktkategorier) på stort allvar. 

Vi samlar in Personuppgifter som du lämnar till oss och behandlar dem för följande Ändamål:

  • genomföra transaktioner med dig;
  • skicka direktmarknadsföring till dig;
  • förstå och analysera vår försäljning, och dina behov och preferenser;
  • utveckla, förbättra, marknadsföra och tillhandahålla produkter och tjänster som uppfyller dina behov;
  • möjliggöra för dig att delta i kampanjer och tävlingar; 
  • möjliggöra för dig att delta i kundundersökningar eller fokusgrupper;
  • genomföra utbyten eller retur av produkter; och,
  • besvara förfrågningar eller klagomål.

 

Vi kan inneha eller behandla sådana Personuppgifter på ett säkert sätt var som helst i världen, så länge som det är nödvändigt för Ändamålen och vi kan endast lämna ut dem till franchisetagare, närstående bolag och underleverantörer till eKnallen. Vår betalväxel använder Secure Sockets Layer (SSL) för att skydda din kreditkortsinformation online.

Vi kan kommunicera med dig genom ett antal olika kanaler, inklusive genom våra sajter, våra kundlojalitetsprogram och genom andra Internetsidor och på en rad olika sätt, såsom post, e-post, telefon, fax eller textmeddelanden, beroende på vad du föredrar. Du kan avbryta prenumerationen när som helst genom att skriva till oss på det sätt som förklaras i vår kommunikation.