Wicca - Informationssida

magiutövande

Ursprung: Den första dokumenterade kombinationen av naturlig och rituell magi och urmodern till dagens Wicca eller häxkonst, daterar sig från de gamla grekernas kult av Diana och hennes dotter Aradia, och uppstod omkring 500 e Kr.

Beskrivning: År 1921 skrev Dr. Margaret Alice Murray boken The Witch Cult i Western Europe och år 1931 gavs boken The God of the Witches ut, som officiellt kopplade ihop häxkraft med stenåldersreligioner.

Modern häxkonst (Wicca) har en stark naturlig bas. Wicca är gammalsaxiska för de visa och har på senare tid använts för de visas konst. Om du inte vill använda termen häxa eller Wiccan, kan du kalla dig själv för en vis man eller en vis kvinna om du utövar magi regelbundet och vill sätta ett namn på din konst (vilket du självklart inte alls behöver göra).

Den verkliga vändpunkten för dagens häxkonst eller de visas konst som fick efterverkningar världen över, kom år 1951 då lagarna mot häxkraft avskaffades i England. Häxor som hade fört traditionen vidare i sina hem och förmedlat kunskapen muntligt genom århundradena och som utövat sin konst i hemliga nedärvda covens, började nu sakta visa sig.

År 1954 skrev Gerald Gardner sin första bok som hette Witchcraft Today. Den banade väg för människor överallt som inte haft möjlighet att lära sig häxkonst genom sina familjer. Han inrättade det som förmodligen varit världens mest omfattande coven eller formella maginätverk med fasta mönster för organisationen och varje grupp. Dessa består oftast (men inte alltid) av 13 personer som leds av en översteprästinna, och en överstepräst med något lägre status, och erkänner Wicca som gudinnecentrerad.

Från Gardner kom många banbrytande magiska traditioner världen över, av vilka den mest berömda var den alexandrinska traditionen, som grundades av Alex och Maxine Sanders. Dessutom återupplivades ursprungliga magiska traditioner kombinerade med häxkonstens principer, som exempelvis Seax (saxisk) Wicca som grundades av Raymond Buckland i Amerika.

Det är inte alla Wiccaner som utövar magi eller som använder sig av termen häxa i samband med sin religion, utan som en naturbaserad ekologisk andlighet. Vissa använder termen Wiccan endast för personer som är medlemmar i en coven. I Amerika erkänns Wicca av amerikanska armén och i England finns det hedniska präster på sjukhus och i fängelser.


 

Se mer Wicca produkter saker för häxkonst
eller boken som texten är hämtad ur: Avancerad Magi av Cassandra Eason