Drömfångare är ett uråldrigt andligt verktyg som används för att försäkra att goda drömmar kommer till den som sover. En drömfångare placeras vanligen ovanför din sovplats, där morgonens första strålar kan nå den. När du sover kommer alla drömmar från andervärlden behöva passera drömfångaren, men endast goda drömmar kan passera igenom medan dåliga drömmar fångas i den och förstörs av morgonens ljus.