New Page Medium

Medium

Art.nr 5905

Att se bortom.

199 kr
I lager (7 st)   Leveranstid: 2-4 dagar

Doris Ankarberg har upplevt några riktigt hissnande möten med det man vanligtvis kallar det okända, det obeskrivbara ljusets existens, ja, Gud. Det är hennes innersta förvissning att det oförstörbara ljusets existens finns i och runt om oss. I "Medium ... att se bortom" skildrar Doris människor som mer eller mindre upplevt den berörningen, det odefinierbara. Hon vittnar om den omvälvande känsla som man får av dessa möten, som närmast kan beskrivas med ordet frid, en känsla som väcker längtan, och hur den berörningen blir till en kreativ kraft.

Doris Ankarberg har i boken sammanfattat en del av sina erfarenheter från olika möten som hon har haft på både det jordiska och himmelska planet. Det är främst dessa möten som ligger till grund för hennes anedliga livssyn.

Att se eller att få glimtar av det bortomliggande är svårt, för att inte säga nästintill omöjligt att redogöra för. Doris Ankarberg är en upplevande och ständigt iakttagande självlärd kvinna. Efter många år med oräkneliga, kanske tusentals klärvoajanta förmedlingar har hon fått åtskilliga bevis för att de andliga dimensionerna existerar, och att vi har sinnen som kan utvecklas för kommunikation med dessa.

Ibland har Doris Ankarberg fått stanna upp mitt i livet och frågat sig själv, vad var det som föranledde henne att börja arbeta som klärvojant medium? Det ansågs förr knappast som ett riktigt yrke. I synnerhet inte för 35 år sedan då hon började sin bana. För henne blev det dock ett seriöst yrke som hon egentligen inte valde, det bara blev så.

Doris Ankarberg har skrivit fyra böcker, gett ut cd-skivor och undervisar både i Sverige och utomlands sedan länge, för att inte tala om hennes tusentals klärvoajanta förmedlingar.

Författare: Doris Ankarberg
Förlag: Energica Förlag
Bandtyp: Häftad
Språk: Svenska
Utgiven: 2008
Antal sidor: 192
ISBN: 9789185127511

Tipsa