Tyvärr!

Hittade inga produkter

 

Drömfångare som smycken är en fin tribut till denna gamla amerikanska tradition. En drömfångare sägs snärja onda drömmer men släppa igenom goda. Den är gemensam för många stammar och folk, bl.a. Navajo.

Det finns olika legender om drömfångarna i de olika stammarna men grunddragen är samma med variationer beroende på region.

Ojibwastammens legend: Det här är historien om hur Mor spindel förde solen tillbaka till folket i världen. En gång var Ojibway folket samlade som en nation. Men när folket spriddes till de fyra hörnen i Nordamerika, svor Asibikaashi (den kvinnliga spindeln) att hon skulle fortsätta att ta hand om barnen, men hon kunde inte hinna till varje säng varje natt. Kvinnorna i stammen vävde då magiska nät formade som en cirkel (i likhet med den form solen färdas över himlen) och hängde dem över vaggorna. Precis som Mor spindel fångar insekter i sitt klibbiga nät fångas mardrömmar i näten av drömfångare och förgås när solen träffar dem varje morgon. Många mammor band en fjäder vid ramen i mitten vilket representerar andedräkt eller luft. Barnet skulle titta på fjädern och bli underhållen när dansade i vinden ovanför dess huvud. I legenden sägs att Drömfångare gjordes för att förhindra att barn vaknande upp med rädsla för mardrömmar ännu i sina ögon. Mödrar vävde en väv på en ram medan de säger heliga ord och tänker glada positiva tankar. De hängde heliga fjädrar från centrum så att när de goda drömmarna finner sin väg till centrum, flyter de ner fjädrarna och sprids som ett fint regn över den sovande. En ugglefjäder stod för vishet och placerades ovanför flickors sängar, medan en örnfjäder stod för mod och placerades ovanför pojkarnas sängar.