Här har vi samlat våra självhypnos-CD. Alla människor kan lära sig självhypnos och förmågan finns säkert hos dig men som många andra kan du behöva hjälp för att komma igång. Med stöd av en inspelning kan du bearbeta och uppnå många olika effekter som du ser om du tittar igenom vårt urval. Självklart fungerar det olika för alla då vi är olika individer, men precis som det är lättare att bygga något med rätt verktyg så är en självhypnos-cd ett verktyg som rätt använt kan hjälpa dig att nå ditt mål. Självhypnos stärker din känsla av självkontroll i processen. Om du vill arbeta i din egen takt under lugn och ro kan du med fördel använda dig av just en inspelad vägledning. Du kan också komplettera med självhypnos under en psykologs ledning.