En Lenormand är ett alternativt system för spådom med kort liknande Tarot men också med skillnader i syfte, känsla och struktur. Till skillnad från Tarot ger en Lenormand en mycket mer praktisk spådom - den fokuserar något mindre på psykologiska känslor och istället på mer vardagliga händelser. Du kommer att märka när du läser med Lenormand-kortlekar, att dessa tenderar att fokusera på praktiska frågor - Tarot fokuserar på "varför", medan Lenormand tenderar att fokusera på "hur".

Med 36 kort i kortleken ger Lenormand-systemet i allmänhet mer klarhet om man använder kortpar istället för individuella dragningar. När de kombineras med Tarot-betydelser skapar dessa två system gemensamt en tydlighet som kan göra läsningen klarare.